Sprovođenje

KPMG d.o.o. Beograd

KPMG je međunarodna mreža revizorskih i savetodavnih firmi koja trenutno zapošljava više od 207.000 zaposlenih u 153 zemlje širom sveta. KPMG d.o.o. Beograd trenutno ima preko 270 zaposlenih i nudi kvalitetne usluge zasnovane na svom međunarodnom iskustvu, kao i na dubinskom poznavanju lokalnih zakonskih zahteva u vezi sa revizijom, oporezivanjem i opštim poslovnim pitanjima. KPMG d.o.o. Beograd savetuje srpske i međunarodne kompanije i institucije u svim sektorima ekonomije i javnog sektora.

Konsultanti

dr. Vasko Vassilev, CMC

vođa projektnog tima