O projektu

section-cover

Cilj projekta je podrška kontinuiranom procesu reforme železnica u Srbiji kroz pružanje tehničke podrške Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i železničkim preduzećima u državnom vlasništvu: Infrastrukturi železnice Srbije, železničkom preduzeću za prevoz putnika ,,Srbija Voz'' i železničkom preduzeću za prevoz robe ,,Srbija Kargo''.


Sektor
  • Saobraćaj
EuropeAid referenca
EuropeAid/137725/DH/SER/RS
Komponente
  • Uspostavljanje tri održiva i komercijalno orjentisana železnička preduzeća u železničkom sektoru u Srbiji
  • Upravljanje ljudskim resursima u železničkom sektoru u Srbiji
  • Upravljanje viškom imovine u železničkom sektoru u Srbiji
  • Uspostavljanje kulture učinka u železničkom sektoru u Srbiji
  • Rukovođenje reformom železničkog sektora u Srbiji
Grad / Region
Beograd, Republika Srbija
EU donacija
3.138.500 €
Vreme implementacije
Februar 2017. - Februar 2021.
Korisnik
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Infrastruktura železnice Srbije, Srbija Voz i Srbija Kargo
Implementiran od strane
Konzorcijum koji predvodi KPMG d.o.o. Beograd